Ekologiskt odlade fröerBakgrund

Den ekologiska odlingen har fått officiellt fäste i Europa nu och varje år kommer det ut flera ekologiskt odlade fröer på marknaden. Inom EU gällde år 2004 som en vändpunkt, då all kommersiell ekologisk grönsaksodling måste odlas på ekologiskt odlat utsäde för att kunna godkännas av kontrollorganisationer som Krav, Hushållningssällskapet och Demeter.

Ekologisk certifiering

Vi är EU-cerifierade att erbjuda ekologiskt odlade fröer, så länge de kommer från godkända odlingar inom och utom EU.
Ett positivt besked är att äntligen, efter många år i långbänk, har EU och USA nu kommit överens om ett gemensamt godkännande av ekologiskt odlade produkter. Är den godkänd av en ackrediterad certifieringsorganisation i USA är den också godkänd inom EU. Och vise versa. De hårdnackade positionerna har länge varit ett stort problem och ett allvarligt handelshinder. Många tackar Barack Obamas fru Michelle för den snabba hanteringen.
Reglerna för att få en produkt ekologiskt certifierad är så gott som identiska över hela världen, så problemet har snarare varit politiskt med en byråkrati som bromsat samarbetet, tills nu. Den 16 juni 2012 undertecknandes det nya samarbetsavtalet.

De fröer vi producerar själva i Sverige är godkända av Hushållningssällskapets certifiering för användning i ekologisk odling och de fröer vi producerar i Algarve, Portugal är certifierade av Certiplanet och även de godkända i ekologisk odling.

På varje fröpåse vi säljer med ekologiskt godkänt frö, ska det vara tryckt eller stämplat vår registrering, SE-EKO-04. Tillsammans med den nya EU-symbolen för ekologiskt godkända produkter. Det stiliserade lövet av stjärnor som ska vara infört över hela EU 2012.

Vårt ekologiska sortiment

Vår målsättning är att allt frö vi erbjuder ska vara ekologiskt odlat. Vi är nära, men inte riktigt där ännu. Det konventionellt odlade fröet kommer att fasas ut efterhand som vi får tag i ekologiskt odlat frö av fler och fler sorter. Det är framför allt bland blomsterfröerna som tillgången på ekologiskt odlat frö är begränsad.