Utvecklingsdagar

Det antal dagar som står efter varje sortnamn, är utvecklingstiden på friland (efter ev. utplantering) under optimala förhållanden. Men det är sällsynt med perfekt väder under hela odlingssäsongen. Så antalet dagar ger mera en fingervisning om sorternas inbördes tidighet och inte den exakta tiden till skörd.
Så gott som alla sorter har vi odlat och jämfört i flera år, både i norr och i söder. Alltsedan -76 har vi varje år försöksodlat nya och gamla sorter och valt ut ett sortiment som passar vårt klimat och sätt att bruka jorden. Vi får också hjälp med utvärdering av okända sorter av flera vänner och kunder, som odlar ekologiskt i andra klimatzoner.